Usługi

Usługi

Korekta i redakcja

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie korekty i redakcji tekstów w języku polskim (dokumenty w formacie Word oraz PDF). Oferujemy m.in. sprawdzenie pod względem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym, gramatycznym, stylistycznym oraz logicznym stron internetowych, ulotek, tekstów promocyjnych, artykułów prasowych, pojedynczych rozdziałów do książek, jak i całych publikacji.

W sprawie wyceny zlecenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 48 48 36 lub pod adresem e-mail: justyna.jakubczyk@wydawnictwoomnibus.com.pl

Skład i łamanie (DTP)

Usługa obejmuje skład komputerowy i łamanie tekstu, montaż ilustracji i tabel, projektowanie układu typograficznego publikacji, projektowanie okładek i stron tytułowych oraz wydruk próbny, a także znalezienie odpowiedniej drukarni i przygotowanie plików do druku. Projektujemy książki, instrukcje, plakaty, ulotki i inne. Pracujemy w programie Adobe InDesign CS5.5.

W sprawie wyceny zlecenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu 506 48 48 36 lub pod adresem e-mail: justyna.jakubczyk@wydawnictwoomnibus.com.pl